I Sverige är det individens egna ansvar att vaccinera sig mot Hepatit B. Detta är relativit enkelt och billigt, och framförallt kan det förhindra mycket smärta och lidande i framtiden.

Hepatit B - Vaccin

En hel del av smittvägarna förknippade med hepatit B går att undvika eller stoppa t.ex. genom att använda kondom vid samlag. Men det bästa sättet att skydda sig mot hepatit B är vaccination. För att vaccinet ska ge maximal effekt så krävs det tre doser. Detta ger en skyddseffekt som är över 90 procent säker. Även efter tre doser finns det därmed en viss risk att bli smittad av hepatit B. Även om man har tagit vaccin så är det en bra idé att använda sig av allmänt sunt förnuft och inte utsätta sig för onödiga risker. Om inte annat så finns det många andra sjukdomar som också kan spridas genom oskyddade sexuella kontakter.

Vaccin kan också ges i efterhand. Det kan ge en positiv effekt på en person som precis blivit utsatt för smitta. Detta måste dock ske mycket snart efter smittotillfället. Främsta användningsområdet för denna metod är nyfödda barn till positiva mödrar. Med tur kan barnet slippa växa upp med kronisk hepatit B. Tyvärr så är detta behov som störst i u-länder där det inte alltid finns möjlighet att erbjuda vaccination av ekonomiska skäl.


Hepatit B

Hepatit B vaccination är eget ansvar

WHO har ökat sina krav på allmän vaccination mot hepatit B. Denna reform har inte genomförts i Sverige och det är ännu en öppen fråga. Enligt en del läkare riskerar Sverige att drabbas av ett allvarligt utbrott med långtgående konsekvenser för befolkningen. Förnärvarande vaccineras personer i riskgrupper t.ex. anhöriga till hepatit B-infekterade eller injektionsmissbrukare. 2005 omvärderades definitionen av vem som tillhör en riskgrupp till att omfatta spädbarn med minst en utomeuropeisk förälder. I praktiken innebär det att 15-20 procent av alla barn vaccineras redan. Vissa landsting har infört allmän vaccination på egen hand men något nationellt program finns inte. Skälen som anges mot allmän vaccination är ekonomiska. Uppskattningsvis skulle införande av allmän vaccinering mot hepatit B kosta cirka 12 miljoner kronor årligen. Ur ett samhällekonomiskt perspektiv kan det tyckas vara en ringa kostnad.


Hepatit B - Biverkningar

Det finns olika typer av vaccin mot hepatit B. Biverkningarna skiftar från märke till märke och symtomen som kan uppstå är många. Gemensamt för alla är att de kan utlösa allergiska reaktioner hos vissa. En allergisk reaktion är väldigt ovanligt men det händer ibland. Vid allergisk reaktion kan det uppstå en mängd olika symtom t.ex. andningssvårigheter, medvetslöshet eller ansiktssvullnad. Det kan också vara farligt att ta vaccination mot hepatit B i samband med viss annan behandling. T.ex. kan vaccin i samband med dialys och njurproblem vara väldigt farligt.

Andra vanliga biverkningar kan vara smärta och rodnad vid injektionsstället, trötthetskänsla, irritabilitet, huvudvärk och yrsel. I mer extrema fall kan vaccinationen ge upphov till hjärnhinneinflammation, MS (multipel skleros) eller förlamning. Dessa allvarliga biverkningar är väldigt sällsynta men ändå förekommande.


Hepatit B - Var vaccinerar jag mig?

Idag finns det gott om ställen dit man kan vända sig för att bli vaccinerad. Åtminstone för oss som bor i västvärlden. I Sverige kan du höra av dig till din vårdklinik eller kontakta ett av de många vaccinationsföretag som erbjuder hjälp. En dos vaccin kostar ca 300-400 kronor vilket är en överkomlig summa för många. Vaccinering, har i Sverige, blivit en industri i sig. En del företag kan erbjuda allt från dropp-in-service till generösa öppettider. Även om denna medicin är enkel att tillgå i Sverige så är den att betrakta som lyx i många delar av världen. De u-länder som drabbas hårdast av hepatit B saknar helt de ekonomiska och organisatoriska medel som behövs för att genomföra massvaccination. Smittan avtar därmed inte i kraft utan är ett inslag i det normala livet på många håll i världen.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.