Hepatit B är en leversjukdom som är vanlig utomlands och relativt allvarlig. Sjukdomen sprids främst via blod och saliv men är enkel och billig att vaccinera sig mot.

Hepatit B

Vad är hepatit B?
Hepatit är samlingsnamnet på inflammatoriska sjukdomar som angriper levern. Hepatit finns i ett flertal olika former som smittar på olika sätt och är mer eller mindre allvarliga. Hepatit typ B orsakas av ett hepadnavirus och är en av världens mest spridda sjukdomar. Det värsta med hepatit B, förutom hur många som drabbas, är att sjukdomen kan få allvarliga konsekvenser. En del som drabbas riskerar att få kronisk hepatit och får lära sig leva med sjukdomen resten av livet.


Hepatit B

Hur smittar hepatit B?

Hepatit B har flera olika smittvägar då sjukdomen sprids via kroppsvätskor. Framförallt så sprids sjukdomen genom blod och saliv. Oftast sker spridningen genom sex, drogmissbruk eller blodtransfusioner. Det finns dock andra sätt att smittas t.ex. från kvinna till foster eller genom enklare vardagskontakt. Anledningen till att sjukdomen blivit så vanlig är att många bär på sjukdomen under så lång tid. Det är också många som lever helt omedvetna om att de bär på hepatit B och riskerar smitta sina anhöriga eller sexpartner.


Hepatit B - Symtom

Symtomen som förknippas med hepatit B påminner som de symtom som förknippas med hepatit A. Den viktigaste symtomen är en inflammerad lever och de besvär som kommer därav. Diarré är inte riktigt lika vanligt men det är ändå en del av sjukdomsbilden. Precis som vid hepatit A kan huden bli gulaktig men det är inte nödvändigt. Patienten drabbas vanligtvis av dålig matlust och trötthet. Detta tillstånd kan vara i veckor och ibland månader. För det mesta försvinner symtomen efter ett tag och personen blir helt återställd. Det finns dock en risk att utveckla kronisk hepatit B och därmed dras med sjukdomen resten av livet. Att drabbas av kronisk hepatit B är mycket farligt då det kan ge följdsjukdomar som t.ex. levercancer vilket är dödligt. Ju yngre personen är vid smittotillfället desto högre är risken för att utveckla kronisk hepatit B. T.ex. utvecklar nyfödda med hepatit B till 90 procent kronisk sjukdom. För barn i 4-5 års ålder ca 20 procent. Detta drabbar hårdast i u-länder eftersom det är där flest barn blir smittade eller föds med sjukdomen.


Hepatit B - Behandling

Nuförtiden finns det bra och säkra metoder att behandla hepatit B. Rätt medicinering kan bota kronisk hepatit B och minska risken för långsiktiga komplikationer. Behandlingen är långsiktig och det tar tid att helt bli fri från kronisk hepatit B. För att undvika utvecklandet av kronisk hepatit B går det att behandla med antiverala eller interferoner. Antivirala läkemedel angriper viruset direkt genom att bromsa förökningen. Interferoner stärker kroppens eget försvar mot viruset.


Hepatit B - Vaccin

Det går att vaccinera sig mot hepatit B. I en del länder är det en del av barnvaccinationsprogrammet och ges till alla nyfödda. I Sverige har inte hepatit B fått så starkt fäste att det blivit nödvändigt. Trots det så kan man, som förälder, begära att sitt barn vaccineras. Detta kan vara en god idé som mamman bär på hepatit B eller om man vet att barnet kommer och vistas mycket i länder med mycket hepatit B. Även barn med föräldrar eller släktingar från högriskländer bör vaccinera sig då smittan kan finnas i deras närhet. Läs mer om att vaccinera sig mot hepatit B.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.